Innkalling til årsmøte /generalforsamling 28. mars 2019

Det innkalles herved til Årsmøte/Generalforsamling i VIF Basket.

Det innkalles herved til Årsmøte/Generalforsamling i VIF Basket; Torsdag 28.mars 2018 kl.17.00, i auditoriet på Fyrstikkalleen Skole.

Dere kan nå sende inn saker dere ønsker skal tas opp som ikke allerede er beskrevet i innkallingen. Fristen settes til den 20. mars 2018. For dere som ikke har deltatt på årsmøte tidligere, så er dette:
- Klubbens høyeste organ. Med andre ord det møtet hvor overordnet reglement fastsettes, basert på flertallets stemmer i de saker som tas opp
- Kun åpent for registrerte medlemmer/utøvere som har fylt 15 år, og ikke har utestående kontingent/utgifter til klubben.

Vedlagt ligger
- Årsberetning/innkalling

Som dere kan lese i vedlegget Saksdokumenter er det ledige verv som må fylles. Hele  styret trer av og nytt må tre inn for kommende driftsår. Ønsker du å stille til valg og være en del av styret, så sendes dette til følgende mail: trond.erik.sandgren@gmail.com

Vel møtt!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift