VIF basket

Lagleder

Lagleder
Rutiner for lagedere i VIF basket.
 
1.       Lisenser
2.       Overganger
3.       Hallvakter, sekretariatvakter, kioskvakter, dugnader etc.
4.       Utstyr, kjegler etc. i F21
5.       Drakter
6.       Overtrekksdrakter
7.       Registrering av spillere
8.       Kontigenter
9.       Gratis effekter for barn
10.   Kamper
 
Lisenser
For at lagets spillere skal kunne spille kamper, må de betale inn et lisensbeløp til forbundet. Lisensen dekker forsikring mht skader etc. i all deltakelse, enten dette gjelder på kamp eller på trening. Spillere som IKKE har betalt lisens, og trener/spiller aktivt, har dermed heller ikke krav på erstatning dersom uhellet skulle være ute. Dette kan også fort bli dyrt for spilleren selv, f.eks dersom han/hun skulle knekke en tann, koster dette store summer å få ordnet hos tannlege. Hvis skaden i verste fall skulle dreie seg om legemsbeskadigelse, eller noen form for ugjenopprettelige skader (invaliditet etc.), vil også behandlingen av dette gå på utøvers regning.
Lisensinnbetalinger skal følges opp at spillerne har FØR første kamp, og det er ofte lurt i begynnelsen av en sesong å ta med en utskrift på hvilke spillere som er spilleklare. Alle spillere oppfordres også til å ta med en utskrift, f.eks en kvittering fra bank, på at beløp for lisensen er betalt til de 3-4 kampene i løpet av en sesong. Fremvisning av lisens gjøres til dommere før kampstart. Det er lagleders oppgave å se til og følge opp at alle spillere betaler lisensen, og skal i tillegg ta med en utskrift av lisensregisteret før de 3-4 første kampene i løpet av en sesong. Medlemsansvarlig ser til at alle lagledere får denne listen i forkant av kamp.
Øvrige spørsmål og henvendelser ang. lisenslister rettes til medlemsansvarlig@vifbasket.no.
 
Overganger
Dersom en eller flere spillere har spilt på lag tidligere, må spilleren melde overgang fra gammel klubb til VIF. NB! Dette gjelder ikke for spillere som er yngre enn 13 år. Det er lagleders oppgave å registrere overganger, og levere disse til medlemsansvarlig.
Overgang skjer på følgende måte:
a)      Spilleren må først fylle ut et overgangsskjema, som kan lastes ned via følgende lenke:
http://www.basket.no/regionost/Documents/Overgangsskjema%20OABBK.pdf

 
b)      Skjemaet leveres i utfylt tilstand til medlemsansvarlig i VIF basket, enten scannet per mail til medlemsansvarlig@vifbasket.no, eller ved at originalen legges i innboksen til medlemsansvarlig i styrerommet/vaktbua på F21.

 
c)       VIF basket tar så prosessen videre, og sender skjemaet til kretsen, som innhenter status fra gammel klubb. NB! Har spilleren utestående gjeld til gammel klubb, vil dette normalt innkreves for gammel klubb godkjenner overgangen. Dette gir VIF basket melding om til lagleder, slik at spilleren blir oppmerksom på dette.

 
d)      Dersom spilleren har spilt serie- eller cupcamper for gammel klubb i løpet av de siste 3 årene, koster overgangen kr. 400,- for spillere over 17 år, og kr. 200,- for spillere under 16 år. For barn under 12 år er overgangen gratis.

Beløpet betales til kontonummer 5024.63.42749, merket ”Betaling overgang (Navn) fra (gammel klubb) til VIF basket”. NB! Det må også skrives ut en kvittering, f.eks fra nettbank, dvs et bevis på betaling, som sendes/gis til medlemsansvarlig sammen med overgangsskjemaet.
 
e)      Fra og med bevis på betaling (utskrift) og overgangsskjemaet er godkjent av begge klubber, må spilleren sone en 14-dagers karantene. Dato for når spilleren er spilleklar vil som regel publiseres på kretsens nettsider, via følgende lenke: http://www.basket.no/regionost/serie/Sider/overganger_2010.aspx
 
Hallvakter, sekretariatvakter, kioskvakter, dugnader etc.
Alle spillere i VIF basket må stille på en eller flere dugnader og dekke et antall hallvakter i forbindelse med trening/kamp etc. Dette er noe som kommuniseres mellom klubb og spiller, og er dermed ikke et ansvarsområde for lagleder.
 
Utstyr, kjegler etc. i F21
Når og dersom laget ditt trenger utstyr i forbindelse med gjennomføring av trening, f.eks kjegler, baller, overtrekksvester, Read and React-matter etc., så ligger alt dette i det lille utstyrsrommet rett ved siden av vannfontenen, før inngangspartiet til hallen i 1. etg (nederste trinn). Lagleder skal vite hvor og hvordan hente ut dette utstyret, men bruk og vedlikehold er treners oppgave.
For å komme inn i dette rommet trenger man en nøkkel, som hallvakt til enhver tid skal ha på seg. Dersom hallvakt av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, finnes nøkkelen i nøkkeloppbevaringsboksen, som er montert på veggen til høyre for inngangsdøren til kiosken/vaktbua. Husk å legge tilbake nøkkel direkte etter bruk! Glemmes dette, kan det få store konsekvenser for alle som skal bruke hallen i etterkant, inkludert hallvakt. Ta kontakt med drift@vifbasket.no for å få kode til nøkkelskap tilsendt - hallvakt skal også til enhver tid ha kode og nøkkel tilgjengelig.
Utstyr som brukes skal selvfølgelig legges tilbake i den stand det ble hentet.
 
Drakter
Alle spillere på et lag får draktsett utlevert mot kvittering på innbetalt depositumsbeløp pålydende kr. 350,-. Drakter ligger i styrerommet i 2. etasje, døren til høyre for kiosken/vaktbua merket ”Pakkeriet”. Nøkkelen inn hit finnes i nøkkeloppbevaringsboksen ved siden av kioskdøren.
Når et draktsett utleveres, skal draktnummer, draktstørrelse og navn på spiller som får utlevert drakten registreres. Dette gjøres via et skjema som ligger i hylla merket ”Draktoversikt” i styrerommet. Samtidig skal spiller signere på et skjema som omhandler følgende, og som også ligger i samme hylle:
Draktsett eies av VIF basket, men er spillerens eiendom så lenge en spiller oppbevarer draktsettet. Spillere kan velge mellom å beholde draktsettet når han/hun slutter i klubben, eller returnere draktsettet, og få pengene tilbakeført på sin konto. Sp snart lagleder har kontroll over draktsettet, gis en melding til materialforvalter@vifbasket.no med at drakten er returnert. NB! Sjekk at drakten kan gjenbrukes, og ”leies ut” på nytt. Dersom drakten er såpass slitt at den ikke kan gis videre, eller ødelagt, refunderes depositum ikke, og spilleren beholder i stedet draktsettet.
Barn/ungdom skal ikke beholde drakter privat, men disse skal samles inn etter hver kamp, og vaskes før neste kamp. Lagleder må opprette en foreldreliste, og finne ut av hvem som kan hjelpe til med vask av drakter. Lagleder sørger også for at drakter tas med til kamper og arrangement, og deles ut til spillerne.
 
Overtrekksdrakter
Spillere i VIF basket vil få muligheten til å kjøpe sitt eget sett med oppvarmingstøy, dvs bukse og jakke med klubbens logoer i klubbens farger. Disse draktene koster kr. 850,-, og kan bestilles i spillerens størrelse, med spillerens navn på rygg om ønskelig.
En demo av oppvarmingsdressen skal ligge i styrerommet. Her ligger også bestillingsskjema klare til utfylling, som spilleren må fylle ut og gi til lagleder, som igjen legger ferdigutfylte skjemaer i kurven for dette i styrerommet, merket ”Overtrekksdrakter”. NB! Dersom spillere under 18 ønsker å kjøpe overtrekksdrakter må disse signeres av foreldre.
 
Registrering av spillere
Når en spiller starter på et lag, må han/hun offisielt meldes inn i klubben. Vi har 2 ulike skjemaer for innmelding; ett for seniorspillere, og ett for barne- og juniorspillere. Sistnevnte skjema har en del som må fylles ut av foreldre, som må samtykke til reglene for barnets deltakelse i VIF basket. Disse skjemaene finnes i styrerommet merket ”Innmeldinger - blanke”.  Disse skjemaene kan også printes ut fra vifbasket.no, fra medlemssidene.
Du som lagleder har ansvaret for å dele ut og samle inn innmeldingsskjemaer fra alle spillere på det laget du har ansvaret for. Disse skal scannes inn og sendes per post elektronisk til medlemsansvarlig@vifbasket.no . NB! Se til at alle felter er utfylte, ettersom denne informasjonen er viktig mht utsendelse av informasjon, kontigenter etc. Se over innmeldingene og se om noe er uleselig – i hvilket tilfelle medlemmet må fylle ut på nytt.
Medlemsansvarlig i VIF basket vil ta disse skjemaene videre og legge inn i vår medlemsadatabase.
 
Kontigenter
Alle spillere over 13 år må betale kontingent, som sendes ut til medlemmene i Oktober Måned. Denne kontigenten varierer i forhold til kjønn og nivå.
Dette er ikke et ansvarsforhold som lagleder skal følge opp.
 
Gratis effekter for barn
Barn under 13 år skal få sin egen VIF-basketball og T-trøye etter at barnet er innmeldt i klubben, og innbetaling av kontigent er foretatt. Dette må du som lagleder følge opp at de får, men dobbeltsjekk at barnet er innmeldt, enten ved å se om innmeldingsskjemaet ligger i styrerommet, eller i klubben online. Ved å spørre medlemsansvarlig kan du også få en oversikt på hvilke spillere som er innmeldte, og som har krav på ball og t-trøye.
Ved utdeling av disse effektene skal det rapporteres hvem som har fått ball og t-trøye, dato og størrelse på t-trøyen. Dette sendes per mail til materialforvalter (materialforvalter@vifbasket.no).
På denne måten forhindrer vi å dele ut effekter til ett medlem mer enn 1 gang.
 
Kamper
Du som lagleder har ansvaret for at spillerne kommer sg til kamper logistikkmessig, dvs enten dette gjelder informasjon om veibeskrivelse, eller organisering av sjåfører og hvem som kjører med hvem. Trener setter derimot tidspunktet for oppmøte for spillerne.
 
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift