VIF basket

Hallvakt

Hallvakt

Regler & rutiner for hallvakter i F21, sesongen 2016/2017

For klubbmedlemmer som skal sitte hallvakt vil det komme informasjon om dette på mail. Det er opp til hver enkelt hallvakt å bytte internt dersom du ikke kan sitte den dagen du er oppsatt!
(Se vedleggsoversikt for brannverninstrukser etc. Listen nedenfor kan også skrives ut om ønskelig).
 
Det skal være vakt i hallen slik at brukerne får tilgang i henhold til terminlister gitt av Oslo Idrettskrets. Ved trening gjelder det minimum 15 min. før trening og ved kamper minimum 45. min før. Vakten skal bruke joggesko eller innesko.
 
Vakten skal:
 
·         Være eierrepresentert for anlegget i den vakten han/hun er satt opp, 1600-22.30 på ukedager, 09.00-18.00 lørdager, 10.00-20.00 søndager.
 
·         Føre fremmøteprotokoll, denne skal ligge tilgjengelig i kiosken. Den generelle regelen er at det minst skal være 10 utøvere/personer tilstede per tildelte treningstid. Er fremmøte for dårlig skal dette loggføres i fremmøteprotokollen, og rapporteres til paulo.s.lising@gmail.com per mail.
 
·         Sørge for at brukerne får tilgang til nødvendig utstyr  til sin idrett (Senkede kurver/ innebandyrink /håndballmål/ skillevegger etc.)
 
·         Med jevne mellomrom kontrollere at ordensreglene følges i hall og garderober.
 
·         Bortvise personer i anlegget som ikke innretter seg etter ordensreglene eller påbud fra tilsynsvakt, eller er til sjenanse for brukerne av anlegget.
 
·         Etterfylle toalettpapir og tørkepapir ved behov i helgene.
 
·         Informere brukerne at kun godkjent håndballklister (Spray klister) skal brukes. Rapportere eventuelle avvik fra til paulo.s.lising@gmail.com.
 
·         Plukke søppel ved behov. Foreta enkelt renhold (mopping av gulv) ved behov i helger. Mopp finnes i kontrollrommet i hallen.
 
·         Ta vare på gjenglemte ting. Disse oppbevares i egen eske i kiosken.
 
·         Passe på at kraner er skrudd igjen, samt at dusjer ikke har løpende vann. 
 
·         Melde fra om eventuelle lekkasjer ved dusj, vask og toaletter, samt skade av andre ting som ikke lar seg utbedre øyeblikkelig.
 
Og viktigst av alt, være ansvarlig i hallen og ta de tiltak som behøves under vakten.
Ved brann-, eller sikkerhetsalarm, vennligst vasle noen fra styret øyeblikkelig per telefon. 
 
Vakten skal være den siste som forlater hallområdet. Da skal alt lys være slukket og dører til kontrollrom, hall, garderober og ytterdør lukket og låst.
 
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift