VIF basket

Sekretæriat

Sekretæriat

Informasjon om rutiner og dokumentasjon til bruk i drift:

Kampskjemaer

Kampskjema for G14 og oppover bestilles/hentes på kontoret til Region Øst, som holder til i bygget til Oslo Idrettskrets.
Kampskjema for EasyBasket og G13 kan hentes her.
 

Kampregistrering:

Hjemmelaget er ansvarlig for innrapportering av resultat innen kl. 24.00 samme dag som kampen er avviklet.

SMS-funksjonen fungerer som følger:

Man må ha kampresultat og kampnummer klart. 
Du finner kampnummeret her: http://www.basket.no/regionost/serie/Sider/Serier(forside).aspx

- Velg serie
- Da kommer kampsiden for valgt serie fram som inneholder kampnumrene
- Send så melding til telefonnummer 2252
- Koden er NBBF (NB! STORE BOKSTAVER)
- Etter et mellomrom skriv kampnummer
- Deretter mellomrom og resultat skrevet som 99-100
Eks: NBBF<mellomrom>2116101001<mellomrom> 99-110

NB! Man kan kun legge inn et og et resultat pr. melding. Man får også kun en sjanse. Skriver man feil resultat må korrekt resultat legges inn av administrasjonen.

Innsendelse av kampskjema:

Man kan velge mellom følgende muligheter for innsending av hvite kampskjema:

·        1) Sende inn kampskjema pr mail: Send mail med kampskjema vedlagt (NB: PDF er eneste format som godkjennes) til Mark.DiGiacomo@basket.no

·        2) Sende inn kampskjema pr. post: Send kampskjemaet til: NBBF Region ØST, Ekebergveien 101, 1178 OSLO.

Hjemmelaget er ansvarlig for at original kampprotokoll sendes til NBBF Region Øst. Frist for innsending er 3 virkedager etter kampslutt. Kampskjema må også leverws inn til Kan leveres på to vis:

De kampskjemaer som VIF Basket skal beholde er enten gule eller rosa. Disse legges i  skapet inne i kontrollrommet i en mappe ved navn "Gjennomførte kamper".

 

Skrevne rutiner for sekretariat

Tas med og vedlegges sekretariatet, slik at denne er godt synlig. Se til at de som sitter i sekretariat gjør seg kjent med rutiner, og følger opp disse.

Se vedlegg for sekretariatrutiner - skriv ut og ha noen eksemplarer sammen med resten av utstyr tilhørende sekretariatet (i hallen).

 

Dommerhonorar

Skriv ut tilstrekkelig med eksemplarer og ha tilgjengelig i kontrollrommet. Sekretariatvakt har ansvar for å legge disse ut til sekretariat på kampdager, informasjon om hvor disse kan finnes står også i sekretariatrutiner.
Ferdigutfylte skjemaer samles og gis/sendes til et styremedlem, Paulo, Anne eller Gian.

 

Rydding
Tøm søppel i plastposer/sekker, og sett alt utstyr på plass der du fant det. Ta gjerne med flasker vekk for panting!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift